Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

MÊ ĐỀ

Phác họa cuộc đời một mảnh riêng
Cũng vì cờ bạc lúc như điên
Theo mèo xe phóng lang thang phố
Bực vợ quán ngồi nhấm nháp men
Về thức canh dài lâu chợp mắt
Nằm thương số hẻo thật buồn duyên 
Vái trời mai trúng lô đề đậm
Đảm bảo tan ngay nỗi muộn phiền.
Nguyệt Anh

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

CHÀNG


Chiến chinh chỉ Chúa chở che chàng
Chỗ chết chua cay chất chứa chan
Chuỗi cối cùm cum chân chịu cắt
Con cờ cọc cạch chốt cần can
Chìu chồng chưa cưới cô chăm chút
Chấp cánh còn căng chú cố càn
Chửa chín cơm canh chiều chập choạng

Cành cao chững chạc chí cường cang.
CaoLinhTu

HỌA :
Cơ cảnh cùng chung cũng có chàng
Chua cay chuyện cũ cứ chan chan
Chực chờ cố chủ con cầu cứu
Chia cắt cậu cô chú cố can
Chỗ Chúa của chìm chưa chậm chạp
Chân Cha chí cả chẳng cương càn
Chợ chiều chiu chắt cơm canh cạn
Chiếc chiếu càng cùn chỉ chấp cang.
Nguyệt Anh


Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

KHẮC KHOẢI (tặng chị NPĐN)Bởi vì tuân giữ cái chơn minh
Đành phải chôn sâu một mối tình
Ngày cố tìm quên người chẳng đến
Đêm hoài trông thấy mộng như in
Ngắm hình sầu mắt chưa nguôi nhớ
Hiểu đạo răn lòng tránh để khinh
Dầu muốn hay không đành chấp nhận
Nên đời xám xịt cảnh buồn tênh.

Nguyệt Anh